Warning: Undefined variable $file in /home/users/bpursus/public_html/dzieciwojny.bpursus.waw.pl/wp-content/plugins/zegen-core/elementor-supports/inc/function.php on line 109
Podstawowe informacje – Stowarzyszenie "Dzieci Wojny"

Podstawowe informacje

Jeśli chcesz zapisać się do naszego stowarzyszenia – STOWARZYSZENIA DZIECI WOJNY wystarczy,
że wypełnisz deklarację i wraz ze zdjęciem złożysz w naszej siedzibie w godzinach naszego dyżuru.

Zalecane jest zapoznanie się ze statutem.


Opłaty (obowiązujące od 1.01.2020 r):

Wpisowe (jednorazowe) : 10 zł.

Opłata za legitymację:  5 zł

Składka półroczna: 30 zł  (płatna do 15 stycznia i do 15 lipca)


Dyżur pełniony jest:

Czwartki, godz. 14:00-16:00

 

Adres:

Składka półroczn Dom Kultury „Kolorowa”
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
02-495, Warszawa

(Pokój nr 124 – 1 piętro)

Nasza  działalność

Głównym celem działalności naszego Oddziału jest upowszechnianie  i pogłębianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskich i sowieckich, popełnionych w czasie II wojny światowej w naszym kraju, a szczególnie wobec bezbronnych dzieci i młodzieży.

Ponadto  z dużą troską  zajmujemy się  losami dzieci Warszawy , uczestnikami  Powstania Warszawskiego  oraz osadzonymi w obozach przejściowych w okolicach  stolicy.

Oddział  nasz  inicjuje i aktywizuje starania  o uzyskanie  dla członków stowarzyszenia  świadczeń pomocy materialnej  oraz odszkodowania za straty moralne  i materialne, poniesione w czasie II wojny światowej.

Zarząd  oddziału  bierze czynny udział w lokalnych uroczystościach państwowych  upamiętniających rocznice  zrywu narodowościowego w walkach o niepodległość , jak również  w delegacjach  do  innych miast: zwiedzaliśmy  i składaliśmy kwiaty w  Obozie Dzieci Wojny w Łodzi,  w Obozie Zagłady w Majdanku, w  Obozie ” Dulag 121”.

Prezes  Oddziału  Tadeusz Kaczmarek  jako członek Rady Seniorów Dzielnicy Ursus bierze  udział w comiesięcznych zebraniach Rady  z władzami  naszej dzielnicy   oraz czynnie uczestniczy  w obradach komisji  sejmowych  ds. seniorów, gdzie omawiane są problemy materialne, bytowe i zdrowotne seniorów.

Ponadto  Prezes  reprezentuje nasz Oddział na  konferencji w  Sejmowej Komisji do spraw Dzieci Wojny, gdzie od  2 lat toczy się batalia o uzyskanie uprawnień kombatanckich dla członków stowarzyszeń  Dzieci Wojny.

Nasz Oddział zorganizował w minionym  pierwszym roku swej działalności  2 wycieczki poznawczo-relaksacyjne.

Pierwszy był wyjazd do Łodzi, gdzie  podejmowali nas i oprowadzali  po mieście członkowie Zarządu Głównego, zapoznano nas z historią  miasta Łodzi , zwiedzaliśmy miejsca  męczeństwa. W drodze powrotnej  zatrzymaliśmy się na wypoczynek w Uniejowie i  zwiedzaliśmy  termy.

We  wrześniu  odbyliśmy wycieczkę do Lublina, gdzie zwiedzaliśmy  obóz  hitlerowski
w Majdanku  oraz  starówkę miasta. Potem zwiedzaliśmy  Nałęczów, Kazimierz Dolny.

W nowym  – drugim  roku naszej działalności  chcemy zorganizować  2-tygodniowe pobyty z dofinansowaniem w  sanatoriach rehabilitacyjnych dla członków naszego Oddziału,

Nasze starania koncentrujemy na pozyskaniu  funduszy, aby wspomóc osoby  z niskim uposażeniem rentowowym lub emerytalnym. W roku 2019 nie otrzymaliśmy  żadnych środków finansowych z zewnątrz,  prowadzimy działalność tylko ze składek członkowskich.