Geneza Stowarzyszenia

W roku 1972 redakcja tygodnika „Polityka” ogłosiła konkurs literacki pod nazwą „Byliśmy wówczas dziećmi”. Tematyką prac konkursowych były przeżycia dzieci w czasie II wojny światowej. Napłynęło dużo wspomnień , konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i odzewem społecznym. Pracami merytoryczno-organizacyjnymi w redakcji „Polityki ” zajmował się ówczesny kierownik działu historycznego redaktor Marian Turski, przy dużym zaangażowaniu redaktora naczelnego Mieczysława Rakowskiego. Główną inspiratorką konkursu była znana pisarka i działaczka społeczna Ewa Szelburg-Zarębina, oraz Tadeusz Hołuj- pisarz, więzień niemieckiego obozu w Oświęcimiu i Jarosław Iwaszkiewicz- poeta , pisarz. I właśnie ten konkurs był impulsem do powołania „ Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce” . Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce zostało założone w Warszawie dnia 24 czerwca 1972r. przez grono 20 osób- laureatów konkursu literackiego pod nazwą „Byliśmy wówczas dziećmi”. Niestety komunistyczne władze PRL odmawiały zarejestrowania Stowarzyszenia. W początkowym okresie koła SDW działały na terenie Zamojszczyzny, Mazowsza (Piotrków) i Warszawy.

W 2017 roku 8 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się I Ogólnopolski Kongres Dzieci Wojny zorganizowany przez Parlamentarny Zespół do spraw wspierania Środowisk Dzieci Wojny przy współpracy Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Celem miało być znowelizowanie ustawy o kombatantach i ofiarach represji, wojennych i okresu powojennego, gdyż dotyczyło to także Polskich Dzieci Wojny. Uczestnicy Kongresu wyszli z inicjatywą ustanowienia 8 maja – Świętem Polskich Dzieci Wojny. Domagano się także uwzględnienia w polskiej polityce, historycznej problematyki Polskich Dzieci Wojny. Jednocześnie wnoszono żeby dla dzieci pokrzywdzonych w II wojnie światowej, a szczególnie dla tych z najniższą rentą czy emeryturą stworzyć program pomocy, umożliwiający godne życie. Sukcesem I Kongresu były Centralne Obchody; Święta Dzieci Wojny w Łodzi 8 maja 2018 roku.W dniu 19 XI 2018 r. odbył się II Kongres Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

W roku 1979 Stowarzyszenie podjęło ogólnopolską akcję społeczną pod nazwą „Dzieci wojny- dzieciom pokoju” . Chodziło w niej o ufundowanie sztandaru dla szpitala Centrum Zdrowia Dziecka- w Warszawie. Sztandar uroczyście wręczono w dniu 29 marca 1980r. We wrześniu 1981r , w Suścu , odbył się I Zjazd Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce, na którym wybrano Zarząd Gł. i zobowiązano go do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie. Niestety, w dalszym ciągu ówczesne władze polityczne blokowały rejestrację prawną . Dopiero w dniu 27 lutego 1992 r Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną, zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu. Na pierwszym Kongresie Stowarzyszenia , Przewodniczącym Zarządu Gł. został wybrany Józef Sapkowski – jeden z laureatów wspomnianego wcześniej konkursu literackiego. Drugi Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia odbył się 23 listopada 1996r w Łodzi. Postanowiono wówczas, aby siedzibą Zarządu Gł. SDW w Polsce zostało centralnie położone miasto w kraju- czyli Łódź. Wybrano Zarząd Gł. , a jego przewodniczącym został Jerzy Nowacki. Sąd wojewódzki w Łodzi zarejestrował Stowarzyszenie dnia 5 maja 1997r.

 

W 2017 roku 8 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się I Ogólnopolski Kongres Dzieci Wojny zorganizowany przez Parlamentarny Zespół do spraw wspierania Środowisk Dzieci Wojny przy współpracy Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Celem miało być znowelizowanie ustawy o kombatantach i ofiarach represji, wojennych i okresu powojennego, gdyż dotyczyło to także Polskich Dzieci Wojny. Uczestnicy Kongresu wyszli z inicjatywą ustanowienia 8 maja – Świętem Polskich Dzieci Wojny.Domagano się także uwzględnienia w polskiej polityce, historycznej problematyki Polskich Dzieci Wojny.Jednocześnie wnoszono żeby dla dzieci pokrzywdzonych w II wojnie światowej, a szczególnie dla tych z najniższą rentą czy emeryturą stworzyć program pomocy, umożliwiający godne życie. Sukcesem I Kongresu były Centralne Obchody; Święta Dzieci Wojny w Łodzi 8 maja 2018 roku.W dniu 19 XI 2018 r. odbył się II Kongres Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Powstanie  Oddziału  Warszawsko-Mazowieckiego  SDW

Dnia  15.11.2018 r.  na spotkaniu grupy inicjującej w  Warszawie-Ursus  uchwalono  założenie  Oddziału  terenowego STOWARZYSZENIA  DZIECI  WOJNY  W  POLSCE.

Grupa  inicjatywna  w składzie:

 1. Wiesław Gawroński
 2. Danuta Kasprzak
 3. Alicja Konfeder
 4. Teresa Krysiak
 5. Kazimiera Olczak
 6. Teresa Radzikowska
 7. Danuta Pietroń
 8. Apolinary Walerzak
 9. Tadeusz Kaczmarek
 10. Stefania Kubikowska
 11. Danuta Brzózka
 12. Anna Siedlanowska
 13. Elżbieta Biskupska
 14. Stanisława Stypińska

Uczestnicy  spotkania wybrali w głosowaniu jawnym członków Zarządu oddziału:

 •   Prezes  –  Tadeusz Kaczmarek
 •   Zastępca Prezesa  –  Danuta Pietroń
 •   Sekretarz  –  Stefania Kubikowska
 •   Skarbnik  – Danuta Brzózka

W dalszej części spotkania  ustalono szczegóły członkowstwa :

 • opłata  wpisowa (jednorazowa)  10zł
 • opłata  za legitymację  – 5 zł
 • składka  członkowska  – 2zł / miesiąc.

Zobowiązano  Prezesa  nowo powstałego  Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego  SDW do załatwienia:

 • wszystkich spraw organizacyjno-formalnych w  Zarządzie Głównym SDW w Łodzi,
 • rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wyrobienia stosownych pieczątek,
 • założenia konta bankowego
 • pozyskania lokalu biurowego.